Συμμετοχικές διαδικασίες για την αναγνώριση των κρίσιμων ζητημάτων στην περιοχή του Δήμου Νεμέας

By 14 Μαΐου, 202117 Ιουνίου, 2021Καινοτόμες Δράσεις

 

Εδώ μπορείτε να διάβαστε ποιά είναι τα σημαντικότερα κρίσιμα ζητήματα της περιοχής της Νεμέας σύμφωνα με τις απαντήσεις /τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των συμμετοχικών διαδικασίων στο πλαίσιο της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού. ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]