Πείτε μας τη γνώμη σας

  • Το αρχείο σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8mb

Συμπληρώστε τις παρακάτω φόρμες

Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης Δήμου Νεμέας

Στο πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής σας στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων για θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιοχής σας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμπληρώστε το παρακάτω ανώνυμο ερωτηματολόγιο προκειμένου να αποτυπωθεί η άποψή σας.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ!

Εναλλακτικά Σενάρια Στρατηγικής Ανάπτυξης Δήμου Νεμέας

Στο πλαίσιο σύνταξης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου Νεμέας, δομήθηκαν από την ομάδα έργου δύο εναλλακτικά σενάρια για την νέα αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας! Ποιο από τα δύο σενάρια θα επιλέγατε εσείς, ως το καταλληλότερο για τον Δήμο μας;

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ PDF

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ PDF