Στρατηγικοί Στόχοι

Στρατηγικοί ΣτόχοιΣτρατηγικός Σχεδιασμός

– Στρατηγικός στόχος 4: Ενίσχυση του οργανωτικού και ψηφιακού μετασχηματισμού και προώθηση της συμμετοχικής διακυβέρνησης του δήμου Νεμέας

Στρατηγικός στόχος 4: Ενίσχυση του οργανωτικού και ψηφιακού μετασχηματισμού και προώθηση της συμμετοχικής διακυβέρνησης του…
mar ava
7 Ιουλίου, 2021