Στόχος μας η ενημέρωση, πληροφόρηση και συμμετοχή των κατοίκων, δημοτών, επιχειρηματιών και εργαζομένων στην περιοχή του Δήμου Νεμέας για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το νέο όραμα της περιοχής.

Κρίσιμα Ζητήματα

Υποδομές -Έργα

Το περιβάλλον, οι υποδομές και η κλιματική αλλαγή πρόκειται να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην αναπτυξιακή πολιτική για τη Νεμέα του 2030! Διαβάστε ποια θεωρούνται κρίσιμα ζητήματα για το Δήμο και σχολιάστε καταθέτοντας τη δική σας άποψη.

Περισσότερα

Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

Ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα για το νέο μοντέλο ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης του Δήμου Νεμέας για το 2030; Διαβάστε ποια θεωρούνται κρίσιμα ζητήματα για το Δήμο και σχολιάστε καταθέτοντας τη δική σας άποψη.

Περισσότερα

Κοινωνική Πολιτική, υγεία, πολιτισμός και αθλητισμός

Ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, της υγείας, της πολιτιστικής και της αθλητικής πολιτικής του Δήμου;
Η ανεργία , η πανδημία θα εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου;
Η ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο αναπτυξιακό παράγοντα; Διαβάστε ποια θεωρούνται κρίσιμα ζητήματα σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών για το Δήμο και σχολιάστε καταθέτοντας τη δική σας άποψη.

Περισσότερα

Ψηφιακός και Οργανωτικός Μετασχηματισμός του Δήμου Νεμέας

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ανάκαμψη από την πανδημία. Βασική συνιστώσα όλων των κρίσιμων ζητημάτων της οργάνωσης του Δήμου Νεμέας είναι η πορεία προς τη ψηφιακή μετάβαση του. Διαβάστε ποια θεωρούνται κρίσιμα ζητήματα και σχολιάστε καταθέτοντας τη δική σας άποψη.

Περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός ενός Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου μακροπρόθεσμα. Η διαμόρφωση του απαιτεί :

  • συνέργειες με διαφορετικούς φορείς σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο
  • συμμετοχικές διαδικασίες πολιτών, κατοίκων, επιχειρηματιών της πόλης και της ευρύτερης περιοχή

για την από κοινού διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων, αξόνων προτεραιότητας, μέτρων και δράσεων υλοποίησης του.

Συμμετοχή Πολιτών

Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των πολιτών, των κατοίκων, αποτελεί μια διαδικασία εξαιρετικής σημασίας, αφού στην ουσία αποτελεί την έκφραση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με τις ανάγκες, τα προβλήματα, τις επιθυμίες και τις προτεραιότητές της. Σήμερα, η συμμετοχική διαδικασία και η υιοθέτησή της από τις τοπικές αρχές σε σειρά αποφάσεων τοπικού ενδιαφέροντος συνιστά μία ευρύτατα χρησιμοποιούμενη σχεδιαστική προσέγγιση και ένα εργαλείο για τη βελτίωση τόσο της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων όσο και της ποιότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται.

Ως ενδιαφερόμενοι φορείς του Δήμου Νεμέας καλείσθε να ενημερωθείτε για το όραμα της Δημοτικής αρχής για τη Νεμέα, να αξιολογήστε τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης της περιοχής, τα διαφορετικά εναλλακτικά σενάρια στρατηγικής ανάπτυξης της Νεμέας του 2030 κτλ. Μέσα από τη συμμετοχική διαδικασία θα διαμορφωθεί ένας αποτελεσματικότερος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ και επιχειρησιακές στρατηγικές υλοποίησής του σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Πείτε μας τη Γνώμη σας