Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός